Valet 2010

Valbås i Umeå

Den 19 september 2010

hölls val till riksdag, kommuner och landsting.

Valresultatet återfinns på Valmyndighetens webbplats, se länk till höger.

Valresultat från tidigare val

Valresultat från de allmänna valen (riksdag, kommun och landsting) 1998, 2002 och 2006, valen till Europaparlamentet 1999, 2004 och 2009 samt folkomröstningen om införande av euron 2003 finns på Valmyndighetens webbplats.

Sammanställningar av resultat för val och folkomröstningar före 1998 finns på Statistiska Centralbyråns webbplats  www.scb.se. Efter varje val framställer SCB omfattande valstatistik, bl.a. för valdeltagande, nominerade och valda.

Resultat från kyrkovalet se www.svenskakyrkan.se

 Externa länkar