TiB - Tjänsteman i beredskap

Vid Länsstyrelsen ska det alltid finas en omedelbar förmåga att sätta igång och samordna det inledande arbetet vid en eventuell kris. Därför finns funktionen Tjänsteman i beredskap, TiB. Funktionen består av nio speciellt utbildade medarbetare som enligt ett rullande schema har beredskap dygnet runt, året runt.

TiB är Länsstyrelsens larmmottagare för händelser som kan föranleda att Länsstyrelsens krishanteringsorganisation måste aktiveras. Detta kan till exempel vara stora skogsbränder, dammbrott eller ett omfattande och långvarigt elavbrott i länet. I vissa fall kan Länsstyrelsen ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst men i de flesta fall agerar Länsstyrelsen utifrån sitt geografiska områdesansvar i en samordnande roll utan att ta över ansvaret från någon annan.

Att alla länsstyrelser ska ha en TiB är reglerat i länsstyrelseinstruktionen (SFS 2007:825). Flera andra myndigheter är också skyldiga att ha denna funktion. I Regeringens beslut den 7 juni 2007 anges en övergripande inriktning som säger att funktionen TiB ska: 

  • vara lätt att kontakta för andra aktörer
  • ha hög tillgänglighet, ha beredskap dygnet runt och alla dagar på året
  • ha ett tydligt ansvar med befogenhet att vidta åtgärder och att i övrigt direkt kunna agera utifrån den egna myndighetens uppdrag
 

Kontakta TiB

TiB på Länsstyrelsen i Västerbottens län nås via SOS Alarm AB. För att komma i kontakt med TiB gällande icke akuta frågor går det bra att skicka e-post till tib.vasterbotten@lansstyrelsen.se 

Vill du veta mer?

Läs mer om TiB i Krisberedskapsmyndighetens rapport Tjänsteman i beredskap och ledningsfunktion - Förslag i enlighet med förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Om Länsstyrelsens ansvar för krisberedskap kan du läsa i länsstyrelseinstruktionen 52-54 §§. Följ länkarna i högerspalten.