Pågående projekt

Ett flertal olika projekt genomförs just nu inom området Krisberedskap. Här nedan är en lista på flertalet av de som är finansierade med krisberedskapsanslaget från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

 

Lista på pågående projekt:

  • Gränslös samverkan vid kärnteknisk olycka
  • Barents Rescue exercise 2015
  • Länsöverskridande samverkan kring farliga ämnen
  • Regional samordning och inriktning: utvecklingsprocess för Västerbottens län
  • Krisledning och Samverkan II
  • Samordnad kriskommunikation NordSam/Västerbotten
  • Utveckling av risk-och sårbarhetsanalyser