Länsstyrelsens krisorganisation

För att kunna utföra sina uppdrag under en kris har länsstyrelsen en krisorganisation bestående av chef för krisorganisationen, staben och en Tjänsteman i Beredskap (TiB), som tar emot larm och finns tillgänglig dygnet runt.

Då länet drabbats av en händelse som kräver stora insatser, beträffande ledning och samordning och som dessutom kan pågå en längre tid tar chefen för krisorganisationen beslut om att aktivera krisorganisationen. Vid specifika händelser som kräver större insatser kan Länsstyrelsen ha ett direkt ansvar för räddningstjänsten.

Länsstyrelsen kan också spela en viktig roll som normgivare för insatsen och samordnare av till exempel statliga resurser och information.

I krisorganisationen finns personer från ett flertal avdelningar på Länsstyrelsen, för att täcka upp funktioner för analys, lägesuppföljning, teknik och logistik, information samt upplysning. Landshövdingen bär det yttersta ansvaret för beslut och åtgärder av krisledningsorganisationen.

Bild på Länsstyrelsens krisorganisation, organigram

Läs mer om hur vi arbetar och planerar inför olika samhällsstörningar i våra planer.

Planerna visas i nytt fönster när du klickar på länken.

Krisledningsplan, grundplan

 Länsstyrelsen Västerbottens Krisledningsplan Grundplan Reviderad 2014.pdf

Plan för hantering av kärnteknisk olycka

Plan för hantering av kärnteknisk olycka REVIDERAD Webbversion.pdf

Plan för sanering efter kärnteknisk olycka

Plan för sanering efter kärnteknisk olycka REVIDERAD JUNI 2014.pdf

Regional oljeskyddsplan

REGIONAL OLJESKYDDSPLAN.pdf