Kriskommunikation

Vid en kris har Länsstyrelsen ansvar för att sprida information till allmänheten om den aktuella situationen i länet. Länsstyrelsen är också ansvarig för att samordna information från andra berörda myndigheter och kommuner.

Information från Länsstyrelsen vid kris

Vid en allvarlig kris publicerar Länsstyrelsen information om myndighetens åtgärder och det aktuella läget i länet på Länsstyrelsens startsida.

Vid en mycket allvarlig händelse kan Länsstyrelsen upprätta en upplysningscentral, som allmänhet och företrädare för olika organisationer kan vända sig till för att få information om den inträffade händelsen.

Numret till upplysningscentralen och eventuellt ansvarig kontaktperson kommer då att skrivas ut på förstasidan.

Vid en krissituation

Håll dig informerad om läget och vilka råd du bör följa, till exempel via nyhetssändningar på radio och TV. Det är också bra att läsa vad som står på din kommuns och andra myndigheters hemsidor.

Nödnumret 112

Om en olycka har inträffat eller annan nödsituation uppstår, ska du ringa nödnumret 112. Det går till SOS Alarm AB som vidareförmedlar larm till räddningstjänsten, polisen, ambulans, fjällräddning, sjöräddning och många andra hjälpresurser. 

Kom ihåg att nödnumret 112 endast ska användas i en nödsituation.

Informationsnumret 11313

Till 113 13 kan du ringa om du vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott.

Du kan också använda numret för att själv lämna information om allvarliga kriser eller olyckor.

113 13 är ett nationellt informationsnummer som infördes i Sverige den 11 mars 2013. Numret är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer och förmedlar information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Andra kanaler för information

Krisinformation.se är en webbplats som sammanställer och förmedlar information från myndigheter och andra berörda verksamheter. 

Webbplatsen riktar sig till allmänhet, media och andra myndigheter. 

Se länk till krisinformation.se i högerspalten.