Individens ansvar

Vid olyckor och kriser har var och en av oss ansvar för att skydda vårt liv och vår egendom. Det är först när du inte kan hantera en händelse som det offentliga ska kunna ge stöd. Därför är det viktigt att du har en viss beredskap och förbereder dig inför en eventuell kris.

I ditt ansvar ingår att:

  • vara medveten om och förbereda dig för att olyckor och kriser kan inträffa som påverkar vår invanda och trygga vardag.
  • vara medveten om att samhällets resurser vid svåra händelser först måste riktas till grupper som inte själva kan ta sitt ansvar.
  • aktivt hålla dig informerad om vad myndigheter och andra ansvariga aktörer gör för att hantera en händelse samt följa instruktioner och råd från myndigheterna.
  • ha en beredskap för att möta grundläggande behov som tillgång på vatten, mat och värme, framförallt i inledningen av en kris.

Förberedelser

Tänk gärna igenom hur du och din familj skulle klara sig vid ett längre strömavbrott eller andra händelser. Förbered dig genom att till exempel se till att du har tillgång till stearinljus, ficklampa, batteridriven radio, varma filtar, vattendunkar och konserver.

Under en allvarlig händelse eller kris

 Håll dig informerad om läget och vilka råd du bör följa. Ta del av nyhetssändningar på radio och TV eller besök din kommuns och andra relevanta aktörers hemsidor.  

På webbplatsen Krisinformation.se finns det samlad information från svenska myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra aktörer som riktar sig till allmänheten. Där kan du få information om pågående kriser och mer allmän information om krisberedskap, ditt och samhällets ansvar, risker och tidigare inträffade kriser.  

Vid ett strömavbrott, då det inte går att använda Internet och TV som informationskälla, kan du t ex använda dig av en batteridriven eller solcellsdriven radio, alternativt bilradion. Inom länet är det i första hand Radio Västerbotten som du ska lyssna på.  

Vill du veta mer om ditt ansvar och om hur du kan förbereda dig finns det mer information via länkarna till höger.  

Vid en kris publicerar länsstyrelsen information om myndigheters åtgärder och det aktuella läget under rubriken Krisinformation.

 Mer information om ansvar och förberedelser