Hygges- och naturvårdsbränning - rutiner

Varje kommun i länet beslutar i samråd med Länsstyrelsen om vilka regler som ska följas vid föranmälan om bränning, under bränningstid och vid efterbevakning. Tag kontakt med aktuell kommun (eller se kommunens hemsida) för information om vad som gäller.