Personal

Monica Forsman

Jämställdhetsdirektör/särskilt sakkunnig i jämställdhet.

Som jämställdhetsdirektör arbetar Monica med att stödja och samordna jämställdhetsarbete i länet. Jämställdhetsdirektören är också ett stöd för personer inom länsstyrelsens övriga sak- och politikområden.

Sara Moberg

Utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor

Saras uppgift är att arbeta utefter de uppdrag Länsstyrelsen har inom det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet "Mäns våld mot kvinnor ska upphöra". Dettas innebär bland annat att samordna och stötta arbetet inom området i länet