Sök medel och bidrag (TIA-medel, §37 och §37a)

Länsstyrelsen har möjlighet att lämna bidrag till kommuner och kommunalförbund för insatser som ska främja utveckling inom integrationsområdet.

Medel för tidiga insatser för asylsökande (TIA-medel)

Länsstyrelserna kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande.

Läs mer och sök medel för tidiga insatser för asylsökande

Beredskap, mottagningskapacitet och samverkan mellan kommuner i samband med flyktingmottagandet (§ 37)

För att skapa beredskap och mottagningskapacitet samt för att främja regional samverkan får länsstyrelserna lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund. Medel kan sökas av kommunerna i Västerbotten för olika typer av mellankommunala samarbeten.

Läs mer och sök medel för Beredskap och kapacitet (§37)

Flyktingguider och familjekontakter (§ 37 a)

Länsstyrelsen har möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas i huvudsak till nyanlända utlänningar som omfattas av 5 § förordningen (2010:1122) och som syftar till att:

  • underlätta etableringen i samhället,
  • skapa nätverk,
  • stödja språkinlärning,
  • eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Läs mer och sök medel för Flyktingguider och familjekontakter (§37a)

Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.