Projekt INclude

För att tillvarata resultaten från förstudien ”Kvotflykting i Västerbotten” samt skapa delaktighet och engagemang i flyktingmottagandet driver Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna Vilhelmina, Lycksele, Skellefteå och Norsjö projekt INclude.
INclude

Från förstudie till genomförandeprojekt

Västerbottens femton kommuner tar emot drygt 700 nyanlända varje år. För att ge en röst åt de nyanlända genomförde Länsstyrelsen tillsammans med Vilhelmina, Skellefteå, Norsjö och Lycksele kommun en förstudie under 2013-2014 i syfte att ta reda på hur nyanlända upplever mottagandet i kommunerna. Förstudien resulterade i 19 rekommendationer för ett förbättrat mottagande riktade till kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och civil sektor. Under 2014-2015 kommer delar av rekommendationerna att genomföras och implementeras inom ramen för projekt INclude. 

Mål och visioner för INclude

INclude vill skapa delaktighet och engagemang bland de aktörer som arbetar med etablering av nyanlända. Projektet strävar efter hållbara och långsiktiga strukturer för samverkan mellan etableringens nyckelaktörer. En viktig del i detta är att involvera ideella organisationer och den civila sektorn i mottagandet av nyanlända. I linje med förstudien fokuserar INclude på brukarperspektivet och har som mål att ge nyanlända möjlighet att påverka planering, innehåll och genomförande av olika insatser som rör deras etablering.    

Aktiviteter

Projektet pågår mellan 1 augusti 2014 och 15 oktober 2015. Under denna period kommer följande aktiviteter att planeras och genomföras:

  • Studiecirklar (föräldraskap och privatekonomi)
  • Fadderverksamhet
  • Framtagande av informationsmaterial
  • Informationsträffar om boende/bostad
  • Informationsträffar om socialförsäkringsförmåner
  • Mötesplatser
  • Läxhjälp
  • Prova-på-aktiviteter/föreningsliv
  • Flyktingråd/referensgrupp
  • Praktikhandledarutbildningar  

Finansiering av projektet

Projektet finansieras av regionala utvecklingsmedel samt medfinansiering från kommunerna.