Föräldrastöd

Länsstyrelsen ska stödja kommuner, landsting och andra aktörer i arbetet med att utveckla ett föräldrastöd riktat till alla föräldrar med barn i tonåren.
Ålderstrappa

Föräldrar har stor betydelse för sina barns utveckling och hälsa. Villkor och förhållanden under uppväxten har också betydelse för hälsan genom hela livet. Genom att stödja föräldrar i sitt föräldraskap kan kommuner och andra aktörer:

  • främja barns hälsa och positiva utveckling 
  • öka barnets skydd mot ohälsa och sociala problem.

Enligt regeringens nationella strategi för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla, är föräldrastöd en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk.

Målet i strategin är att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt, 0-17 år.

Våra utgångspunkter

Viktiga utgångspunkter i vårt arbete är den nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd, det jämställda föräldraskapet och barnets rättigheter.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan stödja utvecklingen av föräldrastöd till föräldrar med barn i tonåren? Kontakta Maria Stefansson (kontaktuppgifter i högerspalten).

 Läs mer om vårt arbete

Länsstyrelserna stödjer föräldrastödsarbetet

Denna rapport beskriver länsstyrelsernas gemensamma resa med uppdraget, förutsättningar för det regionala och lokala föräldrastödsarbetet och viktiga utvecklingsområden för kommande år av satsningen.

 Content Editor