Matlandet Sverige

Regeringen har en vision om att Sverige ska bli Europas nya matland. Visionen bygger på att matlandet Sverige har en stor potential i form av svenskt matarv, värdefulla natur- och kulturmiljöer, unika råvaror och internationellt framgångsrika kockar. I Västerbotten har vi flera projekt igång för att främja lokalproducerad mat.
ganjal

Visionen har fem fokusområden: primärproduktion, förädlad mat, offentlig mat, matturism och restaurang. Målet är att utveckla vart och ett av dessa fokusområden så att Sverige blir ett framstående mat och turistland.

I Västerbotten har vi många projekt i gång för att utveckla den lokalproducerade maten i länet. Det finns ett rikt skafferi av råvaror som fjällröding, vilt och renkött, svamp åkerbär, hjortron samt lantbrukets förädlade produkter.

 

Ella Nilsson, Matlandetambassadör i Västerbotten

Länets Matlandetambassadör Ella Nilsson jobbar med och har en speciell uppgift att föra ut västerbottnisk matkultur och traditioner i länet och övriga Sverige.

 

Nu finns den nya matkartan för Västerbotten 2017 ute.

Goda Västerbotten 2017_SVE.pdf 

Delicious Västerbotten 2017_ENG.pdf

Läs mer om Matlandet Sverige på Jordbruksverkets webb