Planerade och genomförda insatser

Hittills planerade och genomförda insatser inom de olika områdena presenteras nedan.
Ön i Vindelnälven.

Länsstyrelsen - landsbygdsmyndigheten

 • Landsbygdsworkshop med Länsstyrelsens chefer
 • Kartläggning av Länsstyrelsens samlade verksamhet med bäring på länets landsbygder
 • Årlig uppföljning av Länsstyrelsens arbete för att nå målen för Länsstyrelsens kraftsamling Hela Västerbotten
 • Kommunikationsplanering för att tydligare lyfta landsbygdsfrågor
 • Landsbygdsseminarium under Granddagarna i Stockholm våren 2018
 • Landsbygdskonferens hösten 2018

Länsstyrelsen - en brobyggare

 • Kartläggning av Länsstyrelsens planerade aktiviteter med kommunerna för 2017
 • Skapande av kalendarium för enheternas planerade aktiviteter med kommunerna 2017
 • Genom intern samverkan och i samverkan med kommunerna identifiera hur Länsstyrelsen kan bli ett bättre stöd för kommunerna
 • Identifiera och sprida goda exempel på mellankommunal samverkan som pågår runt om i landet
 • Skapa former för en utvecklad landsbygdsdialog

Länsstyrelsen - en katalysator för långsiktigt hållbara jobb

 • Framtidsland: en konferens om integration och landsbygdsutveckling – utrikes föddas mottagande och etablering på landsbygden
 • Delaktighet i arbetet inför kommande landsbygdsprogram för att föra in erfarenheter från norra Sverige
 • Delaktighet i det kommande arbetet med framtagande av en regional livsmedelsstrategi för Västerbotten
 • Konferens om livsmedel och förädling av livsmedelsprodukter från Västerbotten planeras genomföras våren 2018. Konferensen skall ses som en del i det kommande arbetet med en regional livsmedelsstrategi.
 • Delaktighet i genomförandet av en branschdialog rörande offentlig upphandling av livsmedel, planeras inför våren 2018. Dialogen anordnas i samverkan med Upphandlingsmyndigheten, Region Västerbotten och LRF och görs som en del i det kommande arbetet med en regional livsmedelsstrategi.

Framtidsverkstäder för en levande landsbygd

 • Konceptutveckling för framtidsverkstäder pågår
 • Framtidsverkstäder planeras för genomförande under 2018

Dokumentation från genomförda insatser

Dokumentation från konferensen "Hur klarar vi vår livsmedelsförsörjning vid kris?"