Landsbygdsutveckling

Olika bilder från landsbygden

I Västerbotten bor närmare hälften av invånarna på landsbygden. Det är kontrasternas län med påtagliga skillnader mellan kust och inland, stad och land. Landskapsbilden uppvisar stor variation från fjällkedjan vid norska gränsen via älvdalar och stora skogsområden till Bottenviken med en bördig jordbruksbygd. Här finns kustkommunerna Skellefteå och det snabbt växande Umeå, men också många små kommuner med helt andra förutsättningar och möjligheter. Att ta tillvara den kraft och potential som Västerbottens landsbygd har blir betydelsefullt för att utveckla länet till en attraktiv region som kan locka till sig inflyttande, både män och kvinnor, utrikesfödda och ungdomar.

Landsbygds- och Havs- och fiskeriprogrammen som genomförs 2014-2020 skapar förutsättningar för ett aktivt jordbruk, ett öppet odlingslandskap och för att nya idéer och företag ska utvecklas och bli lönsamma. Länsstyrelsen arbetar för att göra programmen stödformer kända och nyttjade för att stärka en livskraftig landsbygd. Västerbottens landsbygd har fantastiska möjligheter att erbjuda alla boende och besökare i länet.

Utlysningar inom landsbygdsprogrammet

Just nu finns det utlysningar inom landsbygdsprogrammet till informationsinsatser och kompetensutveckling.

Se utlysningarna

Hur ansöker man om stöd i Landsbygdsprogrammet

I det nya Landsbygdsprogrammet görs ansökan i en ny e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats. För att använda tjänsten behövs en e-legitimation och fullmakt. Om det går att läsa mer om här  

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 innehåller en hel del nyheter vad gäller bl a tidpunkt för när ansökan ska lämnas in till Länsstyrelsen. Västerbotten har en egen tidplan som är bra att känna till och som finns under

Tidplan för ansökan om stöd från landsbygdsprogrammet i Västerbotten

 

 

 Läs mer på Jordbruksverket.se

Viktig information om vad som gäller de olika stöden hittar du på Jordbruksverkets hemsida