Förprövning av djurstallar

När du ska bygga eller bygga om ett stall kan det behöva förprövas. Förprövningen ser till att byggplanerna uppfyller kraven för förvaringsutrymmen av djur. När byggnationen är färdig ska den besiktigas.

Grundläggande bestämmelser om förprövning av djurstallar finns i djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539).
Lösdriftsstall utan djur
Syftet är att byggnader och andra utrymmen som ska inhysa djur från början byggs på ett bra sätt ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt.   Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för förprövningen och handlägger varje enskilt ärende. Jordbruksverket är central tillsynsmyndighet för djurskyddsfrågor. 

När ska du förpröva?

Förprövning ska ske om antalet djur efter byggnadsåtgärden kommer att vara minst:

20 nötkreatur
15 vuxna grisar
150 växande grisar
20 vuxna får
40 lamm
500 fjäderfän utom strutsfåglar
5 hästar
20 vuxna minkar
150 växande minkar

I föreskriften L35 anges ytterligare djursorter och även vissa undantag. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats

Kalvar som äter grovfoder i en lösdrift

 

  

 

 

 

 

Vem ska söka förprövning?

 • Du som ska bygga ny stallbyggnad
 • Du som ska bygga om en befintlig byggnad
 • Du som bygger till en befintlig byggnad
 • Du som bygger om ett stall eller annat utrymme så att det ändras ur djurskydds- eller djurhälsosynpunkt
 • Du som har använt ett utrymme, stall eller annat förvaringsutrymme, till något annat men nu ska inreda det för djurhållning
 • Du som ska sätta upp ett hägn

Varför finns förprövning?

Förprövningen finns för att länsstyrelsen ska kunna bedöma om dina byggplaner uppfyller kraven som gäller för:

 • mått och utrymmen
 • inredning, liggytor och utgödslingssystem
 • utfodrings- och dricksvattenanordningar
 • stallklimat och luftkvalitet
 • brandskydd.

Jordbruksverkets information om djurslag och hägn finns länkade här nedan:

Nötkreatur

Häst

Får/Get

Gris

Fjäderfä

Vilthägn

Föl på bete i gröngräset

 

Miljöbalken

Mer information om tillstånd enligt miljöbalken, se under interna länkar till höger om att söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet.