Besiktning av förprövat stall

Du måste besiktiga det du byggt innan du får börja använda det
Du får inte börja använda det du byggt innan länsstyrelsen har gjort en besiktning. Det är därför viktigt att du meddelar länsstyrelsen när du är klar. Vid besiktningen kontrollerar länsstyrelsen att du har följt länsstyrelsens förprövningsbeslut. Länsstyrelserna har en e-tjänst där du kan anmäla att din förprövade byggnation är klar för slutbesiktning.