Utbildning för användning av växtskyddsmedel

För att få använda kemiska bekämpningsmedel yrkesmässigt krävs att du har en behörighet och tillstånd. Det kan du få genom att gå en grundutbildning som omfattar fyra dagar och sedan vart femte år en fortbildningskurs om en dag.

Länsstyrelsen i genomför årligen fortbildningskurser och i mån av behov grundkurser.

Behöver du gå utbildning? Dessa genomförs oftast under februari – mars. Kontakta oss i god tid för vidare information.

 Jordbruksverket