Utlysningar och upphandlingar inom landsbygdsprogrammet

Utlysningar inom landsbygdsprogrammet

Just nu finns utlysningar inom landsbygdsprogrammet.
Läs mer här

Ansökan görs i e-tjänsten på Jordbruksverkets webbplats.

Upphandlingar inom landsbygdsprogrammet

Just nu finns inga pågående upphandlingar.

Tänk på att det finns fler myndigheter som kan ha utlysningar och upphandlingar inom landsbygdsprogrammet. Information om dessa finns på myndigheternas webbplatser.