Tidningen Norrbruk

Länsstyrelsen i Västerbotten och Norrbotten ger tillsammans ut ett nyhetsblad med information om nyheter inom lantbruk och landsbygd. Här finns både intressanta och inspirerande artiklar men även annonser för en stor del av den kompetensutveckling som bedrivs i länen.

Nyhetsbladet omfattar 16-sidor och kommer ut fem gånger per år. Innehållet speglar vad som händer inom lantbruket och på landsbygden, till exempel när det gäller nya idéer och projekt. Första tidningen varje år innehåller information om de stöd som finns att söka för verksamhet på landsbygden.

Prenumeration är kostnadsfri och alla intresserade kan prenumerera på tidningen.

 

Alla nummer hittar du här:

Norrbruk 2018

Norrbruk nr 1

Norrbruk nr 2

Norrbruk 2017

Norrbruk nr 1

Norrbruk nr 2

Norrbruk nr 3

Norrbruk nr 4

Norrbruk nr 5

 

Norrbruk 2016

Norrbruk nr 1

Norrbruk nr 2

Norrbruk nr 3

Norrbruk nr 4

Norrbruk nr 5

 

Norrbruk 2015

Norrbruk nr 1

Norrbruk nr 2

Norrbruk nr 3

Norrbruk nr 4

Norrbruk nr 5

 

Norrbruk 2014

Norrbruk nr 1

Norrbruk nr 2

Norrbruk nr 3

Norrbruk nr 4

Norrbruk nr 5

 

Norrbruk 2013

Norrbruk nr 1

Norrbruk nr 2

Norrbruk nr 3

Norrbruk nr 4

Norrbruk nr 5

 

Norrbruk 2012

Norrbruk nr 1

Norrbruk nr 2

Norrbruk nr 3

Norrbruk nr 4

Norrbruk nr 5

 

Norrbruk 2011

Norrbruk nr 1

Norrbruk nr 2

Norrbruk nr 3

Norrbruk nr 4

Norrbruk nr 5

 

Redaktionen

Redaktionen består av personal från Länsstyrelsen i Norrbotten och från Västerbotten.

Hör gärna av er om ni vill annonsera eller har några frågor. Vi tar in annonser om aktiviteter som har anknytning till verksamheter inom landsbygdsprogrammet. Annonsmall finner ni som länk till höger.