Landsbygdsprogrammets stöd 2014-2020

Du kan ansöka om företags- och projektstöd och stöd till miljöinvesteringar i det svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020.

Vilka stöd kan jag söka?

Här får du en översikt med kort beskrivning av alla stöd i landsbygdsprogrammet.

Lista över alla stöd i landsbygdsprogrammet med budget och stödnivåer.

Här finns en tabell över alla stöd som Länsstyrelsen hanterar med budget för Västerbotten, stödprocent samt högsta och lägsta stöd.

Tidpunkter för ansökan om stöd

För de flesta stöd sker handläggning och beslut löpande i den takt ansökningarna kommer in. i de stödformer där antalet ansökningar kan bli stort, och pengarna därför inte räcker till alla tillämpas beslutsomgångar. Efter sista datum i en beslutsomgång ställs alla ansökningar mot varandra och de som blir högst prioriterade och ryms inom tillgänglig budget beviljas stöd. Dokumentet "Tidpunkter för ansökan om stöd" ger information om vilka datum som gäller och om tillgängliga budgetar.

REGIONAL HANDLINGSPLAN 2014-2020.pdf

I regionala handlingsplanen för Västerbotten redovisas vad som gäller för stödnivåer, regionala prioriteringar och begränsningar för de stöd som du kan söka i Västerbottens län. Läs i handlingsplanen efter att du tagit del av allmän information på Jordbruksverkets webbplats om det stöd du är intresserad av.

Information i tidningen Norrbruk

Prenumerera på Länsstyrelsens tidning Norrbruk med regelbunden information om möjligheter i landsbygdsprogrammet. Anmäl dig genom att skicka e-post till sara.borgstrom@lansstyrelsen.se

Jordbruksverkets information

På Jordbruksverkets webbplats hittar du alltid den senaste informationen om stöden i Landsbygdsprogrammet.

Landsbygdsprogrammet på Jordbruksverkets webbplats

Företagsstöd, projektstöd och stöd till miljöinvesteringar inom landsbygdsprogrammet  

Prenumerera på Jordbruksverkets nyhetsbrev om stöd till landsbygden

Prenumerera på Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev

  
  
  
  
Broschyr om stöd i Landsbygdsprogrammet 2014-2020.pdf
  
6/14/2017 12:50Björkman Elisabeth