Ansökan EUs Jordbrukarstöd (SAM Internet)

Öppettiderna ser du i rutan till höger.
logotype SAM Internet

Sista ansökningsdagen 2017 är 4 maj.

Ansökningar som kommer in efter 4 maj får avdrag på stöden.

Om ansökan kommer in efter 4 maj minskar ditt stöd med 1 procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Om din SAM ansökan kommer in efter den 29 maj får du inga pengar alls.

Ny kund?

Är det första gången du söker EU-stöd för jordbruksmark? Om du inte redan har ett kundnummer ring 0771-67 00 00.

Vi behöver koppla kartor till ditt kundnummer och då är det bra om du har kundnummer på tidigare stödsökande, blockidentitet eller fastighetsbeteckning till hands när du ringer.

Ansökan görs via SAM Internet

SAM Internet är en Internettjänst som gör det lättare att ansöka om EU-stöd genom att samla all information du behöver på ett ställe. Du kommer till SAM internet genom jordbruksverkets hemsida eller genom att trycka på SAM internet loggan ovan.

Behöver du hjälp att göra ansökan?

Ring 0771-67 00 00 och vi lotsar dig genom din ansökan. Vi kan gå in och titta på vad du gjort i ansökan men vi kan inte göra den åt dig.

Använd e-legitimation i SAM‑ansökan 2017

Du behöver ha e-legitimation för att kunna göra SAM‑ansökan 2017. Det innebär att möjligheten försvinner att logga in med lösenord i SAM Internet i år. Med e-legitimation kan du se uppgifter om ditt företag, göra din SAM-ansökan och signera. Det fungerar precis som din vanliga legitimation och signatur – fast på datorn.

Kompletterande uppgifter

Behöver du komplettera din ansökan med skriftliga dokument som t ex uppsägning av arrendekontrakt, fullmakter eller blankett för övertagande, skicka dessa till:

Länsstyrelsen i Västerbottens Län
FE 16, Box 204

826 25  Söderhamn

 Kontakta oss

Gemensamt telefonnummer till Jordbruksverket och länsstyrelsen för ärenden gällande SAM ansökan:
0771-67 00 00

För andra ärenden: 

010 - 225 40 00

Telefontider:
Måndag till fredag 09.00 - 12.00 samt 13.00 - 15.00. Övriga tider hänvisar vi till vår e-postadress:
vasterbotten@lansstyrelsen.se

Teknisk support
SAM Internet (Jordbruksverket)
Teknisk support via mail

E-legitimation

Läs mer om e-legitimation

 Adress jordbruksstöden

Adress till Länsstyrelsen för post som berör jordbruksstöd (SAM-ansökan):

Länsstyrelsen i Västerbottens län

FE 16, Box 204

826 25 Söderhamn

All post i landet skannas i Östersund för att handläggas digitalt på respektive länsstyrelse.  

För annan post som t.ex. företagsstöd eller projektstöd gäller den vanliga adressen: Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 UMEÅ