Kompetensutveckling och kurser

Hos länsstyrelsen kan du ansöka om att ordna en utbildning, eller delta i det breda urval av kurser och rådgivningar som vi kan erbjuda.

Svedjan ost

Vill du arrangera en utbildning?
Vill du gå en utbildning eller få en rådgivning?

Inom Landsbygdsprogrammet är information och utbildning ett sätt att öka länsbornas kompetens. På så sätt kan vi driva ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk och företagande på landsbygden. Kompetensutveckling sker i olika former och av många olika aktörer i länet.

Gröna Navet

som är samordnare för utbildningar inom de gröna näringarna i Norrbotten och Västerbotten. Se delar av länets kursutbud på Gröna Navets hemsida, se länk till höger. 

Norrbruk

Nyhetstidningen Norrbruk kommer ut fem gånger per år.
Där finns flertalet kurser annonserade och här finns många läsvärda artiklar om landsbygdens miljöer och verksamheter.  Se länk till höger.

Kontaktpersoner

Stöd för rådgivning, kurser.

Lars Ericsson 010-2254275

 Aktuellt kursutbud finner du i länkarna här