Primärproduktion av foder

I Sverige har Jordbruksverket det övergripande ansvaret för foderkontrollen. Länsstyrelsen kontrollerar primärproduktionen av foder.

Alla som hanterar foder är foderföretagare

Du som producerar, bearbetar, lagrar, transporterar eller distribuerar foder är foderföretagare. Du som producerar eller lagrar foder för utfodring av djur på din egen gård är också foderföretagare. Som foderföretagare måste du se till att din foderanläggning registreras hos Jordbruksverket.

Syftet med bestämmelserna är att öka foder- och livsmedelssäkerheten och därmed också foderföretagarnas och alla konsumenters trygghet.

Länsstyrelsens kontroll

Sedan 1 januari 2009 ansvarar Länsstyrelsen för kontroll av primärproduktion av foder. Den huvudsakliga kontrollen av foderhantering sker i samband med så kallad fullständig tvärvillkorskontroll. Tänk på att om du har sökt bidrag så kan eventuella brister påverka ditt stöd.

Mer information

Mer information om foder, hur du anmäler dig som foderföretagare samt om tvärvillkoren finns under externa länkar till höger.