Primärproduktion av foder och livsmedel

​Du ska registrera din anläggning hos Länsstyrelsen om du är lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare eller producent av andra livsmedel eller foder.

Reglerna för att registrera primärproduktion av livsmedel är gemensamma för hela EU. Reglerna omfattar till exempel:

  • Odling av spannmål, potatis, frukt, bär och grönsaker
  • Grovfoder och framställning av foderblandningar
  • Uppfödning av nötkreatur, får, gris och fjäderfä
  • Ägg- och mjölkproduktion
  • Jakt, fiske, hägnat vilt, fiskodling och honungsproduktion
  • Plockning av vilda bär och svampar

Du som bara producerar för eget bruk behöver inte göra någon anmälan.