Kontakta Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Västerbotten

Postadress

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86  UMEÅ 

Besöksadress

Storgatan 71 B

Tel växel

010-225 40 00 

Central e-postadress

vasterbotten@lansstyrelsen.se

Central fax

010 - 225 41 10 

Fakturaadress för leverantörer

Länsstyrelsen i Västerbottens län
FE 216
838 73 Frösön

Jordbruksstöd och SAM Internet

Kundtjänst: 0771-67 00 00

Post som berör jordbruksstöd (SAM-ansökan)

 

Länsstyrelsen Västerbotten
FE 16, Box 204
826 25  Söderhamn

Organisationsnummer

202100-2460

 Personalsök

För att söka bland vår personal kan du använda sökmotorn i sidhuvudet.

 Teletal – för dig som behöver stöd vid telefonsamtal

Teletal

Ring 020 - 22 11 44. Utomlands är telefonnumret 0046 - 8 21 11 19.
Öppettider: Måndag - fredag öppet klockan 08:00-20:00.
Lördag – söndag, helgdag öppet klockan 12:00-16:00.
Läs mer på: http://www.teletal.se/

Tjänsten är kostnadsfri. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig att tolka otydligt tal och svåra ord, ge stöd för minnet, anteckna vad som sägs och skicka hem det till dig samt ta dig genom telefonväxlar.

Du behöver inget tillstånd för att ringa med Teletal. Du ringer med din fasta telefon eller mobil.

Bildtelefoni

Erbjuder förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator eller bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. Tjänsten är kostnadsfri.
Läs mer på: http://www.bildtelefoni.net/

Texttelefoni

Förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta. Tjänsten är kostnadsfri.
Läs mer på: http://www.texttelefoni.se/