Samråd för havsplanering - planområde Bottniska viken

Den 15 februari publicerar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) sitt förslag till framtida havsplan för Bottniska Viken. Därmed börjar ett samråd där kommuner, regionala organ, myndigheter, bransch- och intresseorganisationer får komma in med förbättringsförslag och synpunkter. I mars månad ordnar vi fyra startmöten där HaV ger en introduktion till havsplan Bottniska Viken för kustkommuner och regioner.

Vårt planområde omfattar Uppsala, Gävleborg, Västernorrland, Norrbotten och Västerbottens län och mötena kommer att hållas på följande orter:

  • 21 mars i Umeå
  • 23 mars i Härnösand
  • 26 mars i Gävle
  • 28 mars i Luleå

Information om lokal och fullständigt program kommer längre fram. Tiderna är preliminära, men räkna med en heldag.

Målgrupp: Mötet vänder sig i första hand till tjänstemän och politiker inom plan, miljö och näringslivsutveckling på kustkommuner, berörda kommunala bolag, regioner och kommunalförbund.

Anmäl dig till respektive samrådsmöte på länken längre ner på sidan.

Det är viktigt att tycka till under samrådet

Det är viktigt att vara med och tycka till under samrådet, för sedan återstår bara en avslutande granskning innan slutförslaget lämnas vidare till regeringen för beslut. Så kom med era förbättringsförslag och fyll på med mer kunskap och underlag.

Havsplanen blir bättre om det blir känt vilka kommunala och regionala anspråk som finns i havet, möjliga intressekonflikter och framtida utvecklingsplaner. Synpunkter och underlag ska lämnas skriftligt till HaV. Vi vill att alla berörda ska ha deltagit i att ta fram havsplanen och ha tagit sin del av ansvaret.

Det är bra att involvera flera delar av organisationen under samrådet, för havsplanering berör många områden, till exempel plan, miljö, näringsliv och turism. Det är också bra om både politiker och tjänstemän är aktiva under samrådet.

Synpunkterna på havsplan Bottniska Viken ska lämnas som ett skriftligt remissvar till HaV senast 15 augusti 2018. Det betyder att ni kan behöva fatta politiska beslut före sommaren.

Anmäl dig till startmötet här: http://www.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Sv/kalender/2018/Sidor/samrad-havsplanering-bottniska-viken.aspx
 
Mer information om havsplanerna hittar du på Havs- och vattenmyndighetens webbplats samt våra länswebbar.

> Havs- och vattenmyndighetens information om havsplanering

> Havsplanering i Västernorrlands län

> Havsplanering i Norrbottens län

> Havsplanering i Västerbottens län

> Havsplanering i Gävleborgs län

> Havsplanering i Uppsala län