Temadagar - Samordnade budskap

17-18 april träffas vi i Vilhelmina för att jobba med att ta fram förberedda budskap i relation till risker i regionen. Budskap ska kunna användas i förberedande insatser samt i hanteringen av en inträffad händelse.

När? 17-18 april 2018.
Vi startar med lunch, kl. 11.30, den 17 april och avslutar den 18 april kl. 14.45 med fika.

Var? Hotell Vilhelmina, Vilhelmina, http://www.hotellwilhelmina.se/

Syftet med dagarna

Att formulera förberedda samordnade budskap i relation till framträdande risker i regionen; budskap som ska kunna användas i förberedande insatser samt i hanteringen av en inträffad händelse.

Mål

Målet för dagarna är att vi ska ta fram ett antal förberedda samordnade budskap för olika scenarier. Vi ska även arbeta fram en struktur för hur vi i länet kan fortsätta arbetet med förberedda budskap i relation till fler scenarier.

Målgrupp

Kommunikatörer från det regionala kriskommunikationsnätverket i Västerbottens län.

Preliminärt Program

Dag 1 - 17 april

11.30 – 12.30 Lunch
12.30 - 12.40 Inledning och presentationsrunda, Länsstyrelsen
12.40 - 14.15 Tema: Samordnade budskap, Cecilia Fogelberg, 4 C Strategies & Gunnel Göransson, God Förmåga 
14.15 - 14.30 Fika
14.30 - 17.00 Tema: Samordnade budskap forts., Cecilia Fogelberg, 4 C Strategies & Gunnel Göransson, God Förmåga 

18.30 Gemensam middag

Dag 2 - 18 april

08.30 - 08.45 Backspegel, Länsstyrelsen
08.45 - 10.00 Tema: Samordnade budskap forts., Cecilia Fogelberg, 4 C Strategies & Gunnel Göransson, God Förmåga
10.00 - 10.30 Fika
10.30 - 12.00 Tema: Samordnade budskap forts., Cecilia Fogelberg, 4 C Strategies & Gunnel Göransson, God Förmåga
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.10 Återkoppling från arbetsgruppen & RSG, Länsstyrelsen
13.10 - 14.10 Valet 2018, Länsstyrelsen
14.10 - 14.30 Krisberedskapsveckan 2018, Länsstyrelsen
14.30 - 14.45 På gång hos aktörerna

14.45 Avslut och fika

Kostnad

Länsstyrelsen står för mat- och konferenskostnader, men inte hotellrum och eventuell alkoholhaltig dryck till middagen. Kostnad för boende är 995 kr/person (priset är exkl. moms). Rum finns reserverade på Hotell Vilhelmina. Länsstyrelsen fakturerar i efterhand.

På förekommen anledning har vi dock beslutat att vi framöver, i samband med alla våra kostnadsfria aktiviteter, kommer ta ut en avgift vid sen avanmälan.

Observera att för denna nätverksträff gäller att vid avanmälan efter den 9 april debiteras den faktiska konferens- och hotellrumskostnaden.

Anmälan

Anmäl dig senast den 6 april via länken nedan.

Ange i anmälan om du önskar boende den 17 april. Ange även eventuell specialkost och om du har behov av hjälpmedel.

Kontaktinformation

Om du har någon fråga, synpunkt, idé eller något annat som du vill lyfta innan eller när vi träffas, hör av dig till:

Lilian Johansson
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 42 38
lilian.johansson@lansstyrelsen.se