Myndighetsdagarna 2018 - ett högnivåmöte för kommun och stat

Varmt välkommen till två högintressanta dagar för dig som är kommunalråd, oppositionsråd eller kommunchef i någon av Norrbottens och Västerbottens kommuner.

Här ges under ett intensivt dygn en unik möjlighet för ledande kommunföreträdare att möta generaldirektörer och regionchefer runt några av de mest aktuella samhällsfrågorna för närvarande.

TALARE:
Tf chef för Totalförsvarsavdelningen Mats Klintäng, Försvarsmakten (obs ersätter ÖB)
Generaldirektör Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten
Generaldirektör Jakob Granit, Havs- och vattenmyndigheten
Generaldirektör Björn Risinger, Naturvårdsverket
Generaldirektör Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen
Maria Bergstrand, senior rådgivare, ansvarig för Totalförsvarsplanering/civilt försvar, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Regionchef Håkan Hansi, Migrationsverket
Regionpolischef Nord Micael Säll Lindahl, Polisen
Christina Storm Wiklander tf chef Norra Norrland, Arbetsförmedlingen

VÄRD
:
Landshövding Magdalena Andersson, Länsstyrelsen Västerbotten
Länsråd Lars Lustig, Länsstyrelsen Västerbotten
Länsråd och tf Landshövding Johan Antti, Länsstyrelsen Norrbotten

MODERATOR:
Sverker Olofsson

Datum: 18-19 april 2018
Plats: Scandic Skellefteå
Konferensavgift: 500 kr inkl. moms. faktureras i efterskott.
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag 23 mars.