Uppstartsträff för ”Samverkansprojekt Rickleån”

- Gemensam väg mot god ekologisk status.

​Länsstyrelsen bjuder till uppstartsmöte för ”Samverkansprojekt Rickleån” tillsammans med Robertsfors kommun, Skellefteå kommun och Mellanbygdens vattenråd.

Målsättningen med projektet är att genom bred samverkan med berörda aktörer ta fram en åtgärdsplan för Rickleåns hela vattensystem. Planen kommer att utgöra en viktig grund för kommande åtgärder.

Målgrupp: Myndigheter, företag och i övrigt intresserade och berörda organisationer
När: Torsdag den 18 maj klockan 9:00-16:00
Plats: Robertsfors, Centrumhuset

Anmälan

Anmäl dig via längen nedan. Ingen kostnad för medverkan.
Sista anmälningsdag: Fredag 12 maj.