Klimatanpassa Västerbotten: Tematräff - Tekniska försörjningssystem

Tematräff inom klimatanpassningsarbetet.

​Datum: 16 november, kl. 9.30-15.00

Plats: Ansia resort, Lycksele