Klimatanpassa Västerbotten: Tematräff - Kommunikationer

Varmt välkommen att delta på tematräffen kommunikationer, som är en del av arbetet med att revidera den regionala handlingsplanen för klimatanpassning, Klimatanpassa Västerbotten. Syftet med dagen är att du ska få ökad kunskap inom ämnet och möjlighet att diskutera åtgärder med utgångspunkt från din verksamhet.

​Preliminärt program

9:30-10:10 Länsstyrelsen informerar

- Introduktion och revidering av handlingsplan för klimatanpassning

- Hur förändras klimatet i Västerbotten i framtiden?

10:10-10:55 Föredrag om Trafikverkets arbete med att ta fram sin handlingsplan för klimatanpassning och hur det fortsatta arbetet ska utvecklas, Nina Karlsson, Trafikverket

10:55-11:10 Paus

11:10-11:45 Skellefteå kommuns arbete med att anpassa underhåll och vinterunderhåll av vägar till ändrade väderförhållanden, Lars Pettersson, Skellefteå kommun

11:45-12:45 Lunch

12:45-15:00 Workshop där vi tillsammans identifierar behov av åtgärder inom ämnesområdet och diskuterar hur olika aktörer arbetar med klimatanpassning

 

Datum: 9 november

Plats: Källaren Folkets hus, Umeå

Tid: 9:30-15:00 (fika från 9:00)

Sista anmälningsdag: 3 november

 

Bakgrund

Länsstyrelsen har sedan 2009 haft i uppdrag att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet och 2014 togs en handlingsplan Klimatanpassa Västerbotten fram i bred samverkan med kommuner, myndigheter, näringsliv, forskning och andra organisationer.

Det är nu dags att revidera handlingsplanen och se över framför allt de rekommenderade insatserna som handlingsplanen beskriver. Under hösten bjuder vi därför in till ett antal tematräffar. På träffarna kommer gästföreläsare informera och inspirera och vi kommer tillsammans att diskutera behov av åtgärder. Ni är varmt välkomna att delta på en eller flera träffar.