Klimatanpassa Västerbotten: Tematräff - Bebyggelse, byggnader och kulturmiljöer

Tematräff inom klimatanpassningsarbetet. Länsstyrelsen Västerbotten kommer ge ett föredrag om klimatanpassningsutredningen "Vem har ansvaret?" och förslag som lyfts i denna.

Varmt välkommen att delta på tematräffen bebyggelse, byggnader och kulturmiljöer, som är en del av arbetet med att revidera den regionala handlingsplanen för klimatanpassning, Klimatanpassa Västerbotten. Du kommer både få ta del av föredrag inom ämnet och möjlighet att diskutera åtgärder med utgångspunkt från din verksamhet.

Preliminärt program

9:30-9:50 Introduktion av dagen och arbetet med revidering av handlingsplanen för klimatanpassning, Länsstyrelsen Västerbotten

9:50-10:05 Föredrag om klimatanpassningsutredningen Vem har ansvaret? och förslag som lyfts i den, Länsstyrelsen Västerbotten.
Föredraget kommer handla om klimatanpassningsutredningen Vem har ansvaret? (SOU 2017:42) och förslag som lyfts i den. Utredningen har analyserat hur ansvaret fördelas mellan stat, kommun, landsting och enskilda i fråga om att vidta åtgärder för att anpassa bebyggelse och byggnader till ett förändrat klimat.

10:05-10:20 Hur påverkar ett förändrat klimat kulturmiljöer, Länsstyrelsen Västerbotten

10:30-11:20 Föredrag om försäkringar ur ett klimatanpassningsperspektiv, Håkan Pettersson och Johan Litsmark, Länsförsäkringar Västerbotten.
Föredraget kommer handla om vilka risker Länsförsäkringar ser på utvecklingen av ett förändrat klimat, kostnader kring väderrelaterade händelser och hur de som försäkringsbolag jobbar med klimatanpassning.           

11:20-12:00 Samverkan för hållbar bebyggelse och planering, Michael Jalmby Nätverket för håll hållbart byggande och förvaltande i ett kallt klimat/Esam

12:00-13:00 Lunch

13:00-15:00 Workshop där vi tillsammans identifierar behov av åtgärder inom ämnesområdet och diskuterar hur olika aktörer arbetar med klimatanpassning

Datum: 26 oktober
Plats: Ansia resort, Lycksele
Tid: 9:30-15:00 (fika från 9:00)
Sista anmälningsdag: 20 oktober

Bakgrund

Länsstyrelsen har sedan 2009 haft i uppdrag att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet och 2014 togs en handlingsplan Klimatanpassa Västerbotten fram i bred samverkan med kommuner, myndigheter, näringsliv, forskning och andra organisationer.

Det är nu dags att revidera handlingsplanen och se över framför allt de rekommenderade insatserna som handlingsplanen beskriver. Under hösten bjuder vi därför in till ett antal tematräffar. På träffarna kommer gästföreläsare informera och inspirera och vi kommer tillsammans att diskutera behov av åtgärder. Ni är varmt välkomna att delta på en eller flera träffar.