Tematräff om friluftsliv och digitala lösningar

​9 november, hotell Lappland, Lycksele

Kl 10:00-15:00 (fika från 9:30)

Preliminärt innehåll: regionalt arbete och aktuella regeringsuppdrag, utblick, öppna digitala data, lösningar för flera språk, projekt i Västerbotten med digitala lösningar, speed-dejting-pass med projekt (möjlighet att ställa frågor), sammanfattning av dagen samt möjlighet till samtal om projekt och projektfinansiering.

Anmälan

Anmäl dig längst ner på den här sidan via länken "Gå till anmälningsformuläret".

Sista anmälningsdag: 1 november

Målgrupp

Huvudmålgrupp är kommuner men även andra som arbetar med projekt  som berör digitala lösningar för friluftsliv är välkomna.​

Bakgrund

En central del i Länsstyrelsens regeringsuppdrag om friluftsliv är samverkan mellan olika aktörer. Att skapa mötesplatser för information, utbyte av erfarenheter och möjlighet till samarbeten är ett sätt att arbeta med samverkan.

Två ämnen som har efterfrågats är tematräffar om leder och om gemensamma digitala lösningar. Dessa kommer att genomföras i anslutning till varandra i Lycksele under två dagar i november.

Läs mer och anmäl dig till träffen om leder den 8 november här

Praktisk information

Mer information och programmet för dagen kommer att läggas ut på den här sidan längre fram.

Länsstyrelsen står för kaffe och lunch. Deltagare är välkomna till en av träffarna såväl som till båda. Vill man sova över mellan de två dagarna bekostas det av den egna organisationen.