Riva hinder - gränssättning och våldsutsatthet bland barn och unga med funktionsnedsättning

Välkommen till en temadag den 20 oktober som riktar sig till dig som i ditt yrkesarbete eller i ideellt arbete möter personer med funktionsnedsättning. Temadagen äger rum i Umeå och sänds också via webben.

Program 20 oktober kl 9.15-16.00

Lokal: Studion, Umeå Folkets hus

 

09.15 Registrering och fika

09.45 Inledning

Peder Westerberg, ordförande, Funktionsrätt Västerbotten

10.00 Är diagnoserna autism och ADHD riskfaktorer för flickor? 

Svenny Kopp, specialist i barn och ungdomspsykiatri, Göteborgs universitet

11.00 Behöver personer med intellektuell och psykisk funktionsvariation kunskap om känslor, gränssättning och våld? Utvecklare Åsa Johansson, gruppledare Sofia Bauman och deltagare Melinda Andersson, Eskilstuna kommun

12.00 Lunch på egen hand

13.00 Utsatthet som livssituation

Mikaela Starke, docent, Göteborgs universitet

14.30 Fika

15.00 Lokalt exempel från Umeå kommun

15.50 Avslutning

 

FRÅGOR? KONTAKTA OSS!

Aiste Ornataviciute, Brottsoffermyndigheten, 090-70 82 76, aiste.ornataviciute@brottsoffermyndigheten.se

Sara Moberg, Länsstyrelsen Västerbotten, 010-2254325, sara.moberg@lansstyrelsen.se

 

Anmäl dig senast den 9 oktober för arrangemanget i Umeå Folkets hus och till webbsändningen.

Anmälningsformulär till arrangemanget på plats i Umeå
Anmälningsformulär till webbsändningen

Dagen är kostnadsfri. Anmälan krävs oavsett om du deltar via webbsändningen eller på plats i Umeå. Vi bjuder på fika. Kom ihåg att meddela eventuella allergier och om du har särskilda behov.