Klimatforum Västerbotten 2017 - Mat och klimat

​Klimatet är vår kanske viktigaste globala miljöfråga. Enligt FN:s klimatpanel fortsätter jordens medeltemperatur att stiga i takt med att utsläppen av växthusgaser ökar. Vi måste äta och dricka men allt vi äter påverkar miljön.

Hur påverkar klimatförändringarna vår möjlighet att producera mat globalt och hur kan nya globala förutsättningar och problem påverka oss i Västerbotten? Hur påverkas jordbruket i norra Sverige av ett förändrat klimat regionalt och vilka utmaningar och möjligheter står vi inför? Vilka förutsättningar har jordbruket i norra Sverige och hur påverkar vårt jordbruk klimatet?

Dessa frågeställningar och mycket mer kommer vi att försöka informera om och få svar på årets Klimatforum Västerbotten – Mat och klimat!

Det här vill du inte missa – passa på att boka plats innan söndag 19/11! 

Datum: 22 november

Plats: Scandic hotell Skellefteå

Tid: 9-16

Moderator: Sverker Olofsson

Kostnad: Ingen deltagaravgift, men dock tar vi ut en no-show-avgift om du uteblir utan att avanmäla dig.

Program

09:30 Fika, registrering och utställning
10:00-10:10 Inledning - Lars Lustig, Länsråd
10:10-10:20 Regeringens klimatarbete kopplat till livsmedel. (Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat)
10:20-10:50 Klimatförändringens påverkan på den globala matproduktionen och de internationella flödena av livsmedel, samt kort om Sveriges beroende av vår omvärld. (Madeleine Fogde, Stockholm Environment Institute)

10:50-11:00 Paus

11:00-11:30 Livsmedelsstrategin, Sveriges svar på livsmedelsförsörjning
i ett föränderligt klimat? (Regeringskansliet)
11:30-11:40 Den regionala livsmedelsstrategin, Lena Friborg, Region Västerbotten
11:40-12:00 Hur ser jordbruket i Västerbotten ut? Hur mår vårt jordbruk? (Lars Ericsson, Länsstyrelsen och Malin Sjöström, Djurskötare och ledamot i Lantmännens distriktsstyrelse)


12:00-13:00 LUNCH

13:00-13:20 Panelsamtal: Moderator Sverker Olofsson

13:20-13:40 Hur påverkas jordbruket i norra Sverige av ett förändrat klimat och vilka utmaningar och möjlig heter står vi inför? Nya förutsättningar! (Anne- Maj Gustavsson, forskningsledare, SLU Umeå)
13:40-14:00 Såhär arbetar svenska bönder för att minska växthusgasutsläppen från jordbruket. (Carin Clason, Rådgivare CoA AB)
14:00-14:20 Matsvinn och lokalproducerat. Så arbetar kommunen med att begränsa klimatpåverkan från maten. (Peter Lundmark, avdelningschef Måltid, Skellefteå kommun)

14:20-14:50 Fika och utställning

14:50-15:10 Klimatambassadörerna, reflektioner om mat idag och i framtiden. (Elin Johansson, Peter Sköld och Per Elofsson)
15:10-15:30 Beteende och konsumtion, hur resonerar vi när vi gör val för att begränsa vår klimatpåverkan? (Camilla Andersson, Forskare, Umeå universitet)
15:30-15:50 Panelsamtal: Moderator Sverker Olofsson
15:50-16:00 Avslut

Program: Klimatforum Västerbotten – Mat och klimat.pdf