Temadagar Sex mot ersättning – fokus efterfrågan

Kunskapsnätverket hiv/STI Norr och Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland bjuder in till fyra temadagar om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Årets temadagar sätter efterfrågan av sexuella tjänster i fokus. 

2014 genomfördes den senaste kartläggningen av omfattningen av köp av sexuella tjänster i Sverige. Den visar att 7,5 procent av svenska män mellan 18 och 65 år någon gång i sina liv har köpt sexuella tjänster. Knappt en procent av männen har gjort det under det senaste året.

Under temadagarna kommer vi ta upp frågor såsom vem som köper sex och varför? Hur går det till och hur arbetar olika professioner mot efterfrågan av sexuella tjänster? Hur kan vi i norrlänen arbeta för att minska efterfrågan?

Orter, datum och anmälan
Luleå 1/12: Clarion Sense, Skeppsbrogatan 34 Luleå
Östersund 2/12: Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16 Östersund
Umeå 7/12: Folkets hus Umeå, Skolgatan 59 Umeå
Härnösand 8/12: Härnösands teater, Storgatan 9 Härnösand

Anmäl dig till det tillfället som passar dig bäst. Anmälan till de olika orterna sker via respektive länsstyrelses kalender, se länkar ovan. Anmälan till Umeå senast 18 november via länk nedan.

Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika. Kom ihåg att meddela eventuella behov av specialkost så att vi kan göra dagen så bra som möjligt för alla.

Program Umeå

Fika serveras från 08.45

09.15 - 09.30. Inledning
09.30 - 10.00. Eva Norlin, regionkoordinator prostitution och människohandel
10.00 - 12.00. Marie Johansson, KAST

12.00 - 13.00. Lunch på egen hand

13.00 - 14.30. Simon Häggström, Polisen Stockholm
14.30 - 14.45. Paus
14.45 - 15.45. Erfarenhetsutbyte
15.45 - 16.00. Avslutning

Föreläsare

Eva Norlin, regionkoordinator prostitution och människohandel
Eva kommer att berätta om sitt arbete och presentera resultat från en omfattningskartläggning som ger en bild av hur prostitution och människohandel för sexuella ändamål ser ut i våra norrlän.

Simon Häggström, chef Stockholmspolisens prostitutionsgrupp
Simon är kriminalinspektör, spanare och sedan nio år tillbaka chef för Stockholmspolisens pro-stitutionsgrupp. Han utkom med boken "Skuggans lag" tidigare i år.

Marie Johansson, samtalsbehandlare/socialsekr. KAST Stockholm
KAST står för Köpare Av Sexuella Tjänster och är en verksamhet som erbjuder samtalsbehand-ling för de som köper sex, porrsurfar för mycket och liknande tvångsmässiga beteenden.

Katrin Sahlin, utredare Brott mot barn, Polisområde Jämtland (Deltar enbart i Östersund)
I Katrins arbete ingår bland annat att föreläsa om sexualbrott mot barn via Internet som en del i det brottsförebyggande arbetet i Jämtlands län

Målgrupp
Personal inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsende, kvinno- och tjejjourer, skola, elevhälsa, personal på boenden för ensamkommande ungdomar m.fl.

Kontaktuppgifter

Vid frågor övergripande frågor kontakta:

Maria Lindgren, Projektledare Kunskapsnätverket hiv/STI Norr,
Region Jämtland Härjedalen
070-158 70 72, maria.a.lindgren@regionjh.se

Maria Stefansson, Utvecklingsledare Våld i nära relationer,
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 43 31, maria.stefansson@lansstyrelsen.se

Vid frågor rörande utbildning i respektive län kontakta:

Länsstyrelsen Norrbotten Lisa Lindström,
Utvecklingsledare Våld i nära relationer
010-2255360, lisa.lindström@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västerbotten Maria Stefansson,
Utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor
010-225 43 31, maria.stefansson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västernorrland Hannah Kejerhag Oldenmark,
Utvecklingsledare Våld i nära relationer
0611-349113, hannah.kejerhag.oldenmark@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Jämtland Ingegärd Persson,
Utvecklingsledare Våld i nära relationer
010-225 32 27, ingegard.pettersson@lansstyrelsen.se