Nedgrävning av häst

Från och med 1 februari 2015 räcker det med att du som hästägare får anvisningar av kommunen för nedgrävningen.

Grundregeln när djur dör eller avlivas är att det döda djuret ska omhändertas på ett sådant sätt, att risk för spridning av smittsamma sjukdomar undviks (SJVFS 2010:59). I de flesta fall innebär det borttransport (av auktoriserad transportör) och destruktion av djuret. Självdöda eller avlivade hästar/hästdjur kan dock efter anvisning av aktuell kommun få grävas ned. Detta är nytt från och med den 1 februari 2015 i och med att nya regler för animaliska biprodukter träder i kraft.

Detta behöver du göra:

1. Ta kontakt med kommunen.

2. Gräv ned efter anvisningar från kommunen.