Märkning av djur

Sedan den 1 januari 2001 ska alla hundägare ID-märka sina hundar och registrera sitt ägarskap i ett centralt register. Katter kan och bör märkas och registreras. För lantbrukets djur finns bestämmelser om att registrera platsen där djuren hålls samt att vissa djur ska vara individmärkta.

Hund

Sedan den 1 januari 2001 ska alla hundägare ID-märka sina hundar och registrera sitt ägarskap i ett centralt register. Detta gäller alla hundar som är födda efter den 31 december 1992. Hundar som redan är ID-märkta behöver inte märkas om. Däremot är hundägaren skyldig att registrera sitt ägarskap i det centrala hundregistret.

Jordbruksverket har ansvaret för hundregistret enligt lagen om märkning och registrering. Registret gör det enklare att hitta ägare till upphittade hundar, då bland andra polisen har direkt åtkomst till registret. Det är också enklare att ta reda på vem som äger en hund om hunden är orsak till en skada eller en olycka. 

Så här gör du en ägaranmälan till hundregistret

Du anmäler ditt ägarskap på en blankett som du beställer från Jordbruksverket. Se under externa länkar till höger.

Ägaransvar

Som hundägare har du ett så kallat strikt ägaransvar. Det innebär att du ansvarar för vad din hund gör, oavsett vems felet är. Alltså kan du ställas till svars om din hund skadar t.ex. en människa, en annan hund eller andra djur. Ett av syftena med att alla hundar ska vara ID-märkta och ägarregistrerade är att det ska gå att fastställa vem som är ansvarig, om en hund uppträder aggressivt eller skadar människor eller djur.  

 

Katt 

Katter kan och bör märkas och registreras. Detta register finns hos Svenska Kennelklubben. För åtkomst av uppgifterna i detta register kontakta Kennelklubben på 08-795 30 00. Märkningen sker genom att en veterinär tatuerar katten i vänster öra med ett löpnummer.

Häst

Från och med 1/7 2009 ska alla hästar som får nytt hästpass vara märkta med chip. Travhästar får dock märkas med frysmärkning.

Nötkreatur, får, getter, svin, fjäderfän

När djur från olika platser förs samman ökar risken för spridning av olika smittor. För att vi ska kunna spåra smittor och vara säkra på att skydda människor och djur behöver djurens identitet och ursprung kunna bestämmas. Därför finns det bestämmelser om hur du ska märka och registrera dina djur.

Om du håller fjäderfän för kommersiellt bruk eller har mer än 350 värphönsplatser ska du anmäla det till Jordbruksverket. Syftet med att samla in uppgifterna är att det ska vara möjligt att spåra djur från en plats till en annan vid utbrott av någon smittsam djursjukdom.

Mer information

Mer information om märkning av djur finns på Jordbruksverkets webbplats, se under länkar till höger.