In- och utförsel av djur

Vill man ta in djur till Sverige bör man kontakta Jordbruksverket för att få upplysning om aktuella regler. Andra länders regler för införsel får man enklast från respektive lands ambassad.

Reglerna för införsel till Sverige av djur eller djurprodukter varierar beroende på vilket djurslag eller vilken slags produkt man vill ta in samt vilket land det/den tas in ifrån. Kontakta Jordbruksverket före en planerad införsel för att får reda på vilka regler som gäller. Tänk på att vara ute i god tid!   

Mer information

Gällande bestämmelser om in- och utförsel av djur och djurprodukter finns på Jordbruksverkets webbplats. Där finns också uppgifter om olika länders veterinärmyndigheter. Mer information, se under externa länkar till höger.  

 Externa länkar