EHEC

Hur minskar du risken för att bli smittad av EHEC-bakterien.

Kom ihåg att tvätta händerna efter kontakt med djur!

Bästa sättet att skydda sig mot EHEC är att ha en god hand- och livsmedelshygien. EHEC-bakterien finns framförallt hos idisslare, såsom kor och får, och kan orsaka allvarliga sjukdomstillstånd hos människor. Sommaren ger människor möjlighet att komma nära lantbrukets djur. Kontakten med djuren är positiv på många sätt men ökar också risken för smittspridning mellan djur och människa. EHEC-bakterien hittas oftast hos nötkreatur, får och getter. Djuren kan bära på bakterien utan att bli märkbart påverkade av den. Hos människor däremot kan EHEC ge blodiga diarréer och skada njurarna med allvarliga sjukdomstillstånd som följd. Barn och personer med nedsatt immunförsvar löper störst risk att bli sjuka. 

Det är också viktigt att vuxna har uppsikt över barn som har kontakt med djur. Det är onödigt att tillåta barn att exempelvis pussa djur. EHEC-smittan kan spridas genom djurens saliv och avföring. Bakterien kan även finnas i miljön kring djuren. För att minska risken att bli smittad bör du undvika att bada i vatten som gränsar till beteshagar där djur vistas. Du bör inte heller dricka opastöriserad mjölk.