Blåtunga i Sverige

Sjukdomen blåtunga har för första gången påträffats i Sverige på en gård i Halland. Virusjukdomen, som betraktas som en epizooti, drabbar enbart idisslare, framförallt får och nötkreatur. Smittan sprids inte från idisslare till idisslare, utan överförs med svidknott.

- SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) utför en inventering i Norrland, för att ta reda på om den insekt som kan sprida smittan finns i vår landsände, berättar länsveterinär Annelie Grip Hansson.

Veterinärer i landet har en ökad vaksamhet på symptom på blåtunga. Detta för att så snabbt som möjligt upptäcka ett eventuellt utbrott.  Under våren 2009 skickades en broschyr ut till djurägare för att höja uppmärksamheten på sjukdomen.

Symptom

Symptomen på sjukdomen är feber, ökad salivering, svullnader i tunga och hals samt hälta och fertilitetsproblem. Nötkreatur får oftast lindrigare symptom, medans dödligheten hos får är upp till 20 %.

- Nu införs transportrestriktioner för djurägare inom c a 15 mils radie från utbrottet. Inom denna zon kommer också djur som är mottagliga att vaccineras, fortsätter Annelie Grip Hansson. För övriga landet finns inga restriktioner och inga vaccinationer kommer att utföras.

Samtliga EU-länder ska enligt lagstiftningen ha en beredskapsplan för blåtunga. Jordbruksverket är ansvarig för denna i Sverige.  Bekämpning av blåtunga sker genom restriktioner mot förflyttningar av djur i drabbade områden, vaccination av alla mottagliga djur inom drabbade områden och övervakning utanför vaccinationszonerna för att tidigt kunna upptäcka ytterligare spridning.

Mer information, se externa länkar till höger.