Naturminne

Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som naturminne om det behöver skyddas eller vårdas särskilt. Förklaringen får omfatta även det område på marken som krävs för att bevara naturföremålet.
Botsmarksblocket

Naturminnen i Västerbotten

I Västerbotten finns 12 olika naturminnen. Det äldsta beslutades på 20-talet och det senaste i början av 90-talet. 
Det är:

  • 7 träd eller trädgrupper         
  • 4 geologiska objekt        
  • 1 berg (utsiktspunkt)

Naturminnena skyddas genom miljöbalken (7 kap 10 § MB) och utgörs bland annat av gamla, grova eller på annat sätt mycket speciella träd.
Ett annat exempel är det gigantiska Botmarksblocket som är ett av Sveriges största flyttblock. Flyttblocket är ett spår från istiden på så sätt att det varit infruset i isen och sedan lämnats kvar i landskapet då isen smält.
Botsmarksblocket går det att läsa mer om i Guiden till Umeås natur.

Naturminnenas exakta läge hittar du i Kartverktyget Skyddad natur i högerspalten.

Mjölkstenen

Efter gamla Kustlandsvägen 100 meter från väg E 4 på väg mot Ömnes mark finns en rastplats. Här ligger naturminnet Mjölkstenen, ett gammalt flyttblock, som inlandsisen lämnat. Stenen har fått sitt namn av att byns kvinnor sålde mjölk och palt här till förbipasserande soldater under 1600-1800- talet. Vid den tiden användes Gumboda hed som ligger i närheten som övningsfält för militärer. Tidigare kallades stenen även Vargu stenen. Troligen låg det en fångstgrop för att fånga varg i närheten.  

Vuoellite


Längs vägen mot Saxnäs finns något spektakulärt, nämligen en av Sveriges nordligaste förekomster av alm. Vid sydbranten av Klittberget ner mot sjön Vuolitte har almen hittat en varm plats att gro på.

Hitta hit: Stanna längs vägen mot Saxnäs, ungefär mitt på Vuoelittesjön och gå upp mot branten.  

Tjulträsk

Vid sjön Gautsträsk nordöstra del ligger byggnadsminnet Örnbo där ett nybygge anlades på 1860-talet. Här finns som namnet antyder även örnbon, ett av dessa boträd skyddas redan 1933 som naturminne.

Hitta hit: Kör från Ammarnäs mot norra Ammarnäs. Härifrån går vandringsled till Örnbo.

Rönnholm

Här finns ett gammalt boträd för havsörn som skyddades redan 1947. För att hålla uppe ett örnbo krävs en platt stark krona som bildas på tallar äldre än 150 år. Något som idag är ovanligt i våra skogar. I dagsläget finns här dock inget bo, men trädet i sig är spektakulärt med sin platta krona.

Hitta hit: Trädet växer i Nordmalings kommun, intill östra rågången 700 m söder om Bredvikssjön på Nabben.

Ristjälen

I Norsjö kommun växer en knotig gammal tall med flera hundra år på nacken. Tallen är närmare 70 cm i diameter, något som är ovanligt i dagens skogar. Den växer 200 meter öster om den 3 km lång landsvägen mellan Ristjälen-Risberg i Norsjö kommun.

Renbergsvattnet


Norr om Renbergsvattnet som ligger norr om Burträsk finns en grupp (30 stycken) tallar som bär unika spår. Det är tallar som ringbarkades (katades) på 1870-talet för att tas till tjärdalar. De flesta träden togs sedan ner och användes när de dött, men här står de kvar som ett minnesmärke från en svunnen tid.  

Hitta hit: När vägen svänger efter att Storholmen passerats står träden på ovansidan av vägen.

Nolbyn


En väldigt speciell gran står här. Nertill har den långa barr och kvistar och upptill är granen smal med korta kvistar och barr (Dikotyp gran). I Sverige finns ett fåtal sådana granar. Därför är den här granen skyddad som naturminne. Granen växer längs den södra greningen av bäcken som rinner ut i södra delen av Spikuddviken ca 50 meter från skogsstigen som leder in från vägen.

Kvavisträsk

Här växer en grov tall som skyddats för framtiden. Tallen är närmare 60 cm i diameter. Tallen växer 500 meter norr om byn Kvavisträsk längs en stig som utgår från byn Kvavisträsk.

Kroksberget

Är ett berg bevarat för utsikten över Vindelälven. utsikten har den senaste tiden varit skymd men platsen är nyligen röjd och värd att besöka igen. Berget ligger mellan Östra Spöland och Brattby på en udde vid vattnet: Koordinater RT 90: 7098614, 1698467

Botmarksblocket

Är Sveriges största flyttblock, kanske till och med världens största. Ett block som flyttades av inlandsisen för 8000 år sedan. Blocket är hela 15 meter högt  och 30*30 meter stort. Blocket ligger intill Sävarån ca 6 km norr om Botsmark. Koordinater RT 90: 7139674, 1710828

Bergbäckblocket

Är ett flyttblock som flyttades hit under inlandsisen avsmältning för 8000 år sedan. Än idag flyttar blocket sig neråt och har bildat en plogfåra där det tar sig fram längs sluttningen av Bergbäcksberget

Hitta hit: Blocket ligger 200 meter öster om byn Bergbäcken på andra sidan av Gullbäcken en bit upp mot sluttningen av Bergbäcksberget.

Ava

Vid Drivören i Nordmalings kommun ligger två gamla boträd för havsörn. För att hålla uppe ett örnbo krävs en platt stark krona som bildas på tallar äldre än 150 år. Något som idag är ovanligt i våra skogar och därför är extra viktiga att bevara. 

Hitta hit: Sväng av väg E4 vid byn Hemörssundet  och tag vänster ca 700 m efter byn och följ vägen ut mot Drivörne. Trädet ligger vid Drivörne, ca 100 m norr om Rävsötjärnen.          

 

 

Kartverktyget Skyddad natur