Djur- och växtskyddsområde

Bonden. Foto: Per-Anders Blomqvist.

För att skydda djur- eller växtarter inom ett visst område, får länsstyrelse eller kommun meddela särskilda föreskrifter som inskränker rätten till jakt eller fiske eller allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom området.

Djur- och växtskyddsområden i Västerbotten

I Västerbotten finns två fågelskyddsområden som syftar till att skydda rastande och häckande fåglar från störning genom att det är beträdnadsförbud under en del av året. De är bildade med stöd av 7 kap. 12 § miljöbalken och är tydligt skyltade med information om tiden för skyddet. Dessa är:

  • Lessejaure, 1 maj - 15 juli
  • Umedeltats slättbygd, 1 april - 15 maj

Det finns också ett antal naturreservat i länet där hela eller vissa delar av har beträdnadsförbud under viss tid. Här regleras beträdnadsförbudet av reservatets föreskrifter:

 

Marsivagge.

Mer information

Naturvårdsverkets Kartverktyg Skyddad natur, som du hittar i högerspalten, visar vilka områden i Sverige som är skyddade och vilken form skyddet har.