Hedkammen

Ljusa, öppna sandtallhedar, rullstensåsar och forntida gravfält är vad som möter den som besöker Hedkammens naturreservat. Den som har tur och kommer hit om hösten kan även få stöta på den eftertraktade goliatmusseronen.

​Hedkammens långsträckta åsrygg

Genom Hedkammens naturreservat sträcker sig en rullstensås som är en del av den långa Skellefteåsen. Åsen bildades när inlandsisens täcke låg tung över landskapet. Smältvatten från isen forsade inuti istunnlar och sprickor i isen och förde med sig material så som sten, grus och sand. Materialet avsattes inuti tunneln och bildade slutligen en rullstensås.

Gravfält från forntiden

På Hedkammens åsrygg finns ett intressant fält med forntida gravrösen. Gravarnas placering är inte en slump. Rösena byggdes när området låg ute vid kusten och har fått sitt nuvarande läge på grund av landhöjningen. Sand- och grusmaterialet i åsen erbjöd lättgrävda marker för de förhistoriska människorna som vistades här.

​Den mytomspunna goliatmusseronen

I Hedkammens naturreservat finns en svamp som är eftertraktad av många. Goliatmusseron, även känd under sitt japanska namn matsutake, är en av världens mest dyrbara svampar och det sägs att svampen har många hälsobringande egenskaper. Huruvida den gör dig frisk eller inte låter vi vara osagt men svampen med sin kryddiga arom anses av många vara en delikatess.

Besök Hedkammen

Hedkammen är lätt att ta sig till. Från Bureå samhälle är det endast två kilometer till reservatet och ett flertal bilvägar löper genom, och i anslutning till området. Reservatets skogar är lätta att vandra i och det finns även ett antal stigar runt om i området.


Kontaktpersoner

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@lansstyrelsen.se
010-225 44 65

 Summary Links ‭[1]‬

 Summary Links ‭[2]‬

 Content Editor

Bildat: 2016                     Storlek: 61,6 ha
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat
Hitta: Området ligger ca 2 km sydväst om Bureå efter vägen mot Sjöbotten.