Vargen i Västerbotten

Vargen är den arten bland de stora rovdjuren som väcker mest känslor, också i Västerbotten. De få individerna som rör sig igenom länet figurerar ofta i medierna och i diskussionerna, bland både renägare, jägare och allmänheten.
Bullmarksvargen 3 mars 2007

Utbredning

Majoriteten av Sveriges vargar finns i mellersta landet, med tyngdpunkt i Värmland, Dalarna och Örebro län. I Västerbotten finns normalt sett inga stationära vargar för närvarande utan de som dyker upp är på vandring, antingen norrut eller söderut.

Kan dyka upp vart som helst

Vargar kan dyka upp var som helst i länet. Länsstyrelsen lägger ner mycket arbete för att följa de vargar som besöker länet. Vargen är därför den rovdjursarten där vi vet mest om enstaka individer. Det totala antalet individer i länet är dock lågt.

Under inventeringsåret 2015/2016 dokumenterade Länsstyrelsen minst en varg, eventuellt tre vargar i länet, se bild nedan. Eftersom ingen spillning hittades vid någon av spårningarna gick det inte att säga om det var samma individer som spårades senare eller om det var en annan varg.

Hösten 2016 (det vill säga inventeringsåren 2016-2017) blev ovanligt händelserik med avseende på varg. Då började två vargar revirmarkera väster om Nordmaling och därtill uppehöll sig två andra vargar i länet under två månaders tid.

 

Inventering

Varje år får Länsstyrelsen in närmare 50 rapporter om observationer av varg eller vargspår från allmänheten. Sådana rapporter följs alltid upp så fort det är möjligt, framför allt när det finns spårförhållanden på vintern som kan tillåta en längre spårning. Det är nämligen mycket svårt att avgöra om det är varg eller int epå bara enstaka spårstämplar. I nästan alla fall behövs längre spårningar för att bedöma hur djuret rört sig, det vill säga, vilket beteende det haft. Typiskt för en varg är ett ganska målmedvetet rörelsemönster medan en hund ger ett mycket "flamsigare" intryck.

Här kan man läsa mer om hur varginventering går till.

Vargspår

Minst acceptans för varg

Ungefär hälften (48 procent) av länsborna tycker om att vargen finns i Sverige. Det visar den senaste attitydundersökningen om rovdjur som genomfördes under 2014 (läs undersökningen här). Acceptansen är högre för björn, järv  och lo. Acceptansen har också minskat under de senaste åren, år 2004 var 59 procent av västerbottningarna positiva till vargen.

Undersökningen visar också att endast 40 procent av länsborna kan tänka sig att ha varg i sin närhet. De boende i städerna, specifikt i Stockholm, är något mer toleranta till närvaro av varg än i övriga delar av landet. 

Det nya nationella målet om 170-270 vargar menar 44 procent är acceptabelt medan 38 procent menar att det borde minskas.

 Attitydundersökningen

 Externa länkar

Skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulv