Lodjuret i Västerbotten

Sömnigt lodjur

Utbredning

Informationen som vi har om lodjurens antal och utbredning i länet är relativt detaljerad, tack vare de stora inventeringsinsatserna som görs varje år av Länsstyrelsen och samebyarna. Lodjuren är mest talrika i länets centrala och södra delar, medan stammen är något glesare i kustlandet och de övre fjällregionerna.

En fluktuerande lodjursstam

I Västerbotten har antalet föryngringar varierat kraftigt sedan inventeringarna startade i modern tappning år 1996. Lodjur påverkas i första hand av jakt och bytestillgång men svårigheten är att effekter av dessa faktorer ofta ses två eller till och med tre år senare. Det gör populationensstorleken oförutsägbar och förvaltningen komplicerad.

Inför beslut om licensjakt på lo beaktas alltid de senaste årens dödlighet. Såväl lodjur fällda inom licensjakt, skyddsjakt och annan dödlighet, exempelvis trafikdödade lodjur, tas med i beräkningen. 

Inventering

Lodjursinventering startar den 1 oktober varje år. När rapporter kommer in om familjegrupper (hona med minst en unge) åker Länsstyrelsens naturbevakare ut och dokumenterar spåren. Mellan 10 januari och 28 (29) februari är naturbevakarna också ute och söker efter spår själva. Den typen av inventering kallas snoking.

Samebyarna och dess renskötare bidrar stort till inventeringen. De rör sig över stora ytor och rapporterar till Länsstyrelsen när de finner spår av familjegrupper. 

Här kan du läsa om hur loinventeringen går till.

 

Lodjur det mest populära rovdjuret

Lodjuret är den arten bland de stora rovdjuren somvästerbottningarna tycker mest om. Det visar den senaste attitydundersökningen om rovdjur som genomfördes under 2014 (läs undersökningen här). Acceptansen för det nya målet på 870 lodjur (147 föryngringar) i Sverige menar de flesta svenskar är en lämplig nivå. 62 procent angav att det var en acceptabel nivå, 9 procent att det borde minskas och 28 procent att det borde öka.