Kungsörn i Västerbotten

Trots sin imponerande storlek är kungsörnen mycket diskret under häckningstiden och svår att upptäcka. De bygger stora risbon i kraftiga tallar eller på klippstup och lägger vanligtvis ett eller två ägg.
Kungsörnsunge. Fotograf: Johan Falck

Utbredning

I Sverige häckar kungsörn främst i fjälltrakterna och i barrskogsbältet från Dalarna och norrut, samt på Gotland. Faktum är att Gotland i dagsläget har Sveriges tätaste kungsörnsstam.

Närmare 500 par häckar i Sverige och det nationella målet för kukngsörn att att 150 par ska lyckas med sina häckningar och få fram flygga ungar.

I Västerbottens inland är kungsörnen relativt vanligt förekommande med en reproducerande stam både i skogslandet och i fjällen, se kartan här nedan. Generellt sett är det dock få häckningar i fjällområdet. I kustlandet har hittills endast enstaka häckande par konstaterats. 

 

Utbredning häckande kungsörn i Västerbotten

Inventering

Kungsörnarna inventeras av Länsstyrelsen och Kungsörnsgruppen i Västerbottens Ornitologiska Förening tillsammans. Länsstyrelsen inventerar i första hand i området ovanför odlingsgränsen och ornitologerna nedanför.

Vi konstaterade ett ökande antal lyckade häckningar varje år fram till 2004 men det återspeglade inte en ökning av stammen, utan snarare en större arbetsinsats under inventeringarna.

Efter 2004 har population varierat kraftigt och antalet lyckade häckningar har pendlat mellan 11 och 59 lyckade häckningar. 2015 års inventeringsresultat visar på ett relativt dåligt år för örnarna och 25 lyckade häckningar kunde konstateras.

Inte alla par av kungsörn häckar varje år, och inte alla som häckar lyckas att få ut flygga ungar. Vanligtvis brukar ett nittiotal revir vara besatta varje år.

Konflikter och illegal jakt

Konflikterna kring kungsörnen är relativt få i länet. Skadorna begränsas vanligtvis till rennäringen och då främst under kalvningsperioden.

Kungsörn påverkas negativt av många faktorer, till exempel faunakriminalitet, skogsnruk, elledningar, vindkraft och tågkollisioner. på senare tid verkar den illegala jakten ha ökat. Av all akungsörnar som påträffades döda och inlämnades till SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) under år 2012 var 35 procent av dem dödade av illegal jakt.

Mörkertalet för dödade örnar är förmodligen stort och de flesta når förmodligen aldrig SVA. Därför kan man anta att det i själva verket är betydligt fler örnar som försvinner illegalt än vad den officiella statistiken visar.

Se här vad du kan göra för att hjälpa till att stoppa faunakriminaliteten

 Förvaltningsplan

 Örn på Nordkalotten