Björnen i länet

Brunbjörnen är den största och vanligaste arten bland de fem stora rovdjuren i länet. Av alla rovdjur är det björnen som lämnar det starkaste intrycket i Västerbottningarnas dagliga liv.

Tidigare har det varit oklart hur många björnar det finns i länet, eftersom arten inte fångas upp med den vanliga inventeringsmetoden, dvs spårning på snötäckt mark. Därför genomfördes en första spillningsinsamling hösten 2004, för att med hjälp av DNA-analys fastställa antalet individer i länet. Sedan dess har två ytterligare spillningsinsamlingar genomförts, 2009 och 2014.

Ca. 360 björnar i Västerbottens län

Resultaten från spillningsinsamlingarna visar att björnstammen i länet har ökat från ca 300 djur år 2004 till ca 360 djur 2009 och att antalet har varit på samma nivå sedan dess, med ca 360 djur även 2014. Det är antalet honor som har ökat mellan 2004 och 2009, medan antalet hanar har varit på samma nivå hela tiden.

Att björnstammen i Västerbotten har hållits på samma nivå under senare år beror på den omfattande dödligheten som finns. Den kända dödligheten (licensjakt, skyddsjakt, påkörningar med mera) har legat på ca. 8 % av stammen varje år.

Även om stammens totala storlek inte har förändrats mellan 2009 och 2014 så ser stammens utveckling olika ut i olika delar av länet. I vissa områden har det funnits en tät björnstam under många år, i andra områden är björnarna väldigt få. I vissa områden ökar stammen, medan björnarna snarare verkar bli färre på andra håll. Vi har kunnat konstatera en viss omfördelning av björnar från de mest björntäta områdena till områden med låg björntäthet. 

Fot av sovande björnhona, Orsa Grönklitt. Foto: Michael Schneider

Ojämn fördelning

Det har gjorts grova beräkningar av björnstammens täthet i de olika kommunerna i Västerbotten. Den högsta björntätheten finns i Dorotea, med 0,21 björnar per 1000 ha, dvs. drygt en björn per 5000 ha. Därefter följer Bjurholm (0,18 björnar/1000 ha), Åsele (0,15), Nordmaling (0,09), Storuman och Vilhelmina (0,07 vardera), Lycksele och Vindeln (0,05), Sorsele och Vännäs (0,04), Skellefteå (0,02) samt Malå, Norsjö, Robertsfors och Umeå (0,01 björnar/1000 ha, alltså 1 björn per 100 000 ha).  

Kartor över björnarnas utbredning finns på Inventeringssidan.