Regional förvaltning

Viltförvaltningsdelegationen skall ta beslut i principiella och övergripande frågor om länets viltförvaltning. Detta ska sedan samordnas av ett samverkansråd, som består av de ingående länen i den norra förvaltningsområden. Dessa är Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Viltförvaltningsdelegationen består av ledamöter som representerar olika intressen som berörs av rovdjur och viltfrågor i länet och är utsedda i enlighet med förordningen om viltförvaltningsdelegationer (SFS 2009:1427).  Mer information om viltförvaltningsdelegationen finns att läsa under Jakt och vilt, - Viltförvaltningsdelegationen, länk finns till höger.

Det regionala rovdjursrådet har pga. nya förvaltningsordningar upphört. Till höger kan du läsa mötesanteckningar från möten från Rovdjursrådet.