Rapportera dina observationer av rovdjur!

För att få så bra kunskap om rovdjuren som möjligt behöver vi din hjälp. Naturbevakarnas inventeringsinsatser blir bättre och effektivare om vi får in tips från allmänheten. Hör gärna av dig till oss om du sett något av följande:

Jag har sett ett rovdjur eller hittat spår.

  • Rapportera till Länsstyrelsen om du känner till var ett rovdjur föryngrar sig (hela länet)
  • ...eller rapportera via Skandobs. Läs mer genom att klicka här
  • om du ser ett lodjur med ungar (hela länet).
  • om du ser en järv öster om E 45 eller en järv med ungar i hela länet.
  • om du ser en björnhona med ungar (hela länet).
  • om du ser en varg (hela länet).
  • om du känner till en kungsörnshäckning (hela länet).
  • om du ser att rovdjur angriper renar, får eller andra tamdjur (hela länet).
  • Berätta också för oss om du ser ett oskyggt rovdjur (hela länet).


Kontakta oss!

 

Michael Schneider
Rovdjursansvarig
Tel: 010-225 44 50   
E-post: Michael.schneider@lansstyrelsen.se

 

Linda Backlund
Rovdjursförvaltare
Tel: 010-225 44 16   
E-post: linda.backlund@lansstyrelsen.se   

 

Är du älgjägare?

Glöm inte att rapportera dina rovdjursobservationer under de första sju älgjaktsdagarna till Jägareförbundet på deras blankett.

 


Björnskådning i Älgträsk, maj 2006.
Fotograf: Ronja Schneider

 

Naturbevakarna

En lista över länets alla naturbevakare finns här och karta över deras ansvarsområden i länet här